Dan: 7. januarja, 2020

Prenovljene smernice o uporabi GPS sledilnih naprav

Informacijski pooblaščenec že vrsto let opaža trend naraščanja uporabe sledilnih naprav, predvsem na osnovi GPS (Global Positioning System), ki sodi med najbolj uveljavljene tehnologije za pozicioniranje, sledenje in nadzor oseb, predmetov in vozil. Prve smernice o varstvu osebnih podatkov pri uporabi GPS sistemov smo izdali že leta 2015, konec leta 2019 pa smo jih posodobili, […]

Dopustnost uporabe GPS sledilnih naprav pri zaposlenih

Lokacijski podatki prav gotovo predstavljajo eno od področij, kjer lahko uvajanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za obdelavo le-teh prinese številne koristi. Obenem lahko ugotovimo, da obdelava lokacijskih podatkov še ni zaživela v polni meri. Z njimi je mogoče locirati, slediti in nadzorovati objekte, živali in ljudi, možnih uporab lokacijskih podatkov pa je zelo veliko. Vse pogosteje […]