VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Spletna stran za pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem


Vsebine na spletni strani so bile pripravljene skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (angl. GDPR), vendar pred uveljavitvijo ZVOP-2.
Vsebine so trenutno v fazi prenove, da bodo te odsevale tudi določbe ZVOP-2.

KORAK 1: POPIŠITE PODATKE V PODJETJU

Prvi korak do skladnosti z zakonskimi zahtevami je popis osebnih podatkov, s katerimi vaše podjetje razpolaga.

KORAK 2: KAKO ZAKONITO UPORABLJATI PODATKE?

Opredeljen namen in pravna podlaga sta osnovi zakonite obdelave osebnih podatkov.

KORAK 3: KDO DOSTOPA DO OSEBNIH PODATKOV?

Določite, kdo in pod kakšnimi pogoji lahko dostopa do osebnih podatkov, ki jih v podjetju obdelujete.

KORAK 4: ZAGOTOVITE VARNOST

Odgovorni ste varovati osebne podatke, ki vam jih vaši zaposleni, kupci in poslovni parterji zaupajo.

KORAK 5: OBVEŠČANJE POSAMEZNIKOV

Posameznikom jasno in razumljivo pojasnite, kako boste obdelovali njihove osebne podatke.

KORAK 6: VZDRŽUJTE STANJE

Dokumente in ukrepe je potrebno vzdrževati in po potrebi dopolnjevati.