Obrazci

Na tem mestu so zbrani vsi obrazci s področja varstva osebnih podatkov, ki jih je pripravil Informacijski pooblaščenec. Gre za NEOBVEZNE obrazce, v podjetju lahko uporabite svoje predloge obrazcev, ki pa morajo vsebovati zahtevane informacije.

TRANSPARENTNOST OBDELAVE

Obvestilo posameznikom, ko osebne podatke pridobite neposredno od posameznika. Obrazec mora vsebovati vse informacije, kot zahteva člen 13 Uredbe.

Obvestilo posameznikom, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika. Obvestilo mora vsebovati vse informacije, kot zahteva člen 14 Uredbe.

EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

Evidence dejavnosti obdelave za UPRAVLJAVCE, obrazec mora vsebovati vse informacije, kot zahteva člen 30 Uredbe.

Evidence dejavnosti obdelave za OBDELOVALCE, obrazec mora vsebovati vse informacije, kot zahteva člen 30 Uredbe.

VARNOST

Obrazec za obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varnosti osebnih podatkov, obvestilo mora vsebovati vse informacije iz člena 33 Uredbe.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Obrazec o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov

OBRAZCI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKOV