IZJAVA O DOSTOPNOSTI - Upravljavec.si

Ta izjava se nanaša na spletišče www.upravljavec.si, s katerim upravlja Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA) so bile sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

– večina slikovnega materiala je opremljena z alternativnim besedilom,

– omogočili smo vklop funkcionalnosti spremembe barvne sheme, povečavo besedila in prilagojeno pisavo spletne strani, ki slabovidnim osebam omogoča lažje branje.

Naša spletna stran pa omogoča tudi naslednje:

– uporaba različnih ravni naslovov,

– dosegljivost nekaterega gradiva v dostopnih formatih npr. obrazci za uporabnike,

– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

– predvidljivo delovanje spletišča,

– uporablja se standardni HTML jezik in razširitve, ki so podprte s strani vseh brskalnikov,

– na strani je mogoča navigacija v celoti zgolj s tipkovnico.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z ZDSMA.

Nedostopna vsebina

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

1) skenirani dokumenti v PDF obliki (smernice, infografike,…),

2) kompleksne sheme postopkov, ki ne ponujajo (celovitega) alternativnega opisa.

Ta izjava je bila pripravljena 19.11.2020 na podlagi samoocene in jo bomo v nadaljevanju redno posodabljali.

Zadnja posodobitev izjave: 21.4.2023.

Povratne informacije in kontakti

Trudili se bomo, da bi bile vsebine na naši spletni strani v prihodnosti še bolj dostopne različnim skupinam uporabnikom. Če naletite na vsebino, ki ni dostopna oziroma želite dodatne informacije glede nedostopne vsebine, se lahko obrnete na nas po navadni ali elektronski pošti:

Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

Dodatna pojasnila glede nedostopne vsebine pa lahko prejmete tudi v okviru telefonskega svetovanja na telefonski številki: 01 230 97 30. 

Odgovor boste prejeli v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam v tem roku ne bomo mogli odgovoriti, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in kakšni so razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

 V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), na naslov Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.