INFORMACIJE O PROJEKTU RAPID.SI

Spletna stran www.upravljavec.si je nastala v sklopu aktivnosti projekta RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia), ki je namenjen ozaveščanju majhnih in srednje velikih podjetij o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov kot tudi izobraževanja posameznikov glede uveljavljanja njihov pravic.

Ozadje projekta RAPiD.Si:

Nova pravna akta, Splošna uredba o varstvu podatkov, ki je v celoti stopila v veljavo maja 2018 in prihajajoči nacionalni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), pomenita za velik krog upravljavec pomembno širitev obsega obveznosti in nalog, pri čemer manjša in srednje velika podjetja v Sloveniji pogosto nimajo zadostnih virov (ustrezna kadrovska podpora, finančni resursi za pogodbeno svetovanje itd.) za implementacijo zakonodajnih zahtev v prakso. Na drugi strani pa Splošna uredba o varstvu podatkov širi nabor pravic posameznikov, določena je tudi obveznost upravljavcev glede zagotavljanja preglednih in lahko dostopnih informacij posameznikom o obdelavi njihovih podatkov. Ravno z namenom izobraževanje in ozaveščanja tako manjših podjetij v Sloveniji o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov kot tudi opolnomočenja posameznikov glede uveljavljanja njihov pravic bo Informacijski pooblaščenec do septrembra 2020 izvajal projekt RAPiD.Si (Raising Awareness on Data Protection and the GDPR in Slovenia).

Cilji projekta RAPiD.Si so:

  • majhnim in srednje velikim podjetjem približati Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in prihajajoči Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter jim omogočiti dostop do informacij in uporabnih orodij, ki pripomorejo k prenosu zakonskih zahtev v prakso.
  • izobraziti posameznike o temeljni pravici do zasebnosti in njihovo opolnomočenje, da uresničujejo svoje pravice, ki jih daje zakonodaja.

Projektne aktivnosti bodo vključevale realizacijo dveh novih projektnih spletnih strani (www.upravljavec.si in www.tiodlocas.si), elektronskega novičnika za mala in srednja velika podjetja, izvedbo 20-ih brezplačnih predavanj za podjetja po osmih krajih v Sloveniji, delovanje brezplačne telefonske linije, namenjene podjetjem v zvezi z njihovi vprašanji, sodelovanje z Zvezo potrošnikov Slovenije in pripravo posebne občasne rubrike v reviji ZPStest ter druge komunikacijske aktivnosti.

Podpora za majhna podjetja
Podpora za posameznike

Spletna stran www.upravljavec.si je sofinancirana s strani Evropske unije v okviru Splošnega programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020.

Vsebina spletne strani www.upravljavec.si predstavlja zgolj stališča avtorjev, ki so odgovorni za navedene informacije v obsegu kot predpisuje 3(b) odstavek 58. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in 7. točka prvega odstavka 49. člena ZVOP-1. Evropska komisija ne sprejema nobene odgovornosti za uporabo informacij, navedenih na strani.