Skupni upravljavci

Skupni upravljavci sta dva ali več upravljavcev, ki skupaj določijo namene in načine obdelave. Infografika o skupnih upravljavcih je na voljo na spletni povezavi.

Tipični primeri skupnih upravljavcev so zlasti skupne marketinške akcije, nagradne igre, promocijske aktivnosti in podobne dejavnosti. Skupna upravljavca sta tudi podjetje Facebook in podjetje, ki upravlja Facebook stran (ang. Facebook Page). Za razliko od obdelovalcev, bodo skupni upravljavci tudi samostojno odgovarjali za tisti del obdelave osebnih podatkov, za katerega se dogovorijo, da ga bodo izvedli.

PRIPRAVITE AKCIJSKI NAČRT

  1. Poskrbite, da dokumentirate dogovor o medsebojnih pravicah in obveznostih v skladu s členom 26 Uredbe.
  2. V dogovoru morate določiti posamezne dolžnosti, zlasti pa bodite pozorni, kako boste uresničevali pravice posameznikov in ustrezno obveščali posameznike v skladu z zahtevami členov 13 in 14 Uredbe.
  3. Določite kontaktno točko za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.
  4. Preberite priporočila glede skupnih upravljavcev, ki jih je pripravil Informacijski pooblaščenec, kjer boste našli podrobna pojasnila in napotke, kaj naj vsebuje dogovor o skupnme upravljanju.