4. Kaj morajo o zbiranju osebnih podatkov pacientov vedeti izvajalci zdravstvenih storitev?

V skladu z določbami Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17)  ima pacient  pravico, da vpogleda, prepiše ali pridobi fotokopije zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. Izvajalci zdravstvenih storitev morate zahtevi pacienta ugoditi takoj ali najpozneje v 5 delovnih dneh po prejemu zahteve (pri čemer ni predpisane posebne oblike, kako naj bi pacient vložil zahtevo, ta je lahko pisna ali ustna). Informacijski pooblaščenec v izogib nesporazumom o tem, kdaj je pacient vložil zahtevo, svetuje izdelavo pisnega zaznamka ali sprejem zahteve na zapisnik. Za reprodukcijo zdravstvene dokumentacije izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko zaračunate materialne stroške v višini, ki jih določa veljavni Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, vendar le materialne stroške, ne pa tudi stroškov dela.

Pacient ima pravico zahtevati seznanitev z lastno zdravstveno dokumentacijo pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti dvakrat mesečno. Pacientu ob zahtevi za vpogled ali izdelavo fotokopij zdravstvene dokumentacije ni treba navesti, za kakšen namen se želi seznaniti z lastno zdravstveno dokumentacijo, niti mu ni treba navesti, zakaj mu ni dovolj zgolj vpogled, ampak želi fotokopije.

Ali mora posamezni zasebni zdravstveni delavec imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov?

Ne. Delovna skupina iz člena 29 v Smernicah o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov kot primer neobsežne obdelave posebnih vrst osebnih podatkov iz člena 9 Uredbe navaja tudi obdelavo podatkov o bolnikih s strani posameznega zasebnega zdravstvenega delavca.

Ali mora posamezni zasebni zdravstveni delavec pred obdelavo podatkov opraviti oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov?

Ne. Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov s strani posameznega zasebnega zdravstvenega delavca ne pomeni obsežne obdelave posebnih vrst osebnih podatkov iz člena 9 Uredbe, za katero je obvezna izdelava ocene učinka.

Ali mora posamezni zasebni zdravstveni delavec voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov?

Da, saj obdelava s strani posameznega zdravstvenega delavca vključuje posebne vrste osebnih podatkov, zato je treba voditi evidenco dejavnosti obdelav.