Obdelava osebnih podatkov za podjetja, ki nudijo IT podporo

Podjetja, ki zagotavljajo informacijsko podporo, pri svojem delu obdelujejo tudi osebne podatke, za katere skrbi njihov naročnik kot upravljavec. Do obdelave osebnih podatkov običajno pride pri vzdrževanju baz z osebnimi podatki (npr. vzdrževanje sistemov za upravljanje odnosov s kupci, gostovanja zbirk podatkov pri zunanjih IT izvajalcih, digitalizacija dokumentov z osebnimi podatkov – npr. zaradi arhiviranja, oddaljeno zagotavljanje delovanja sistema za evidentiranje delovnega časa itd.). Kadar IT podjetja pri zagotavljanju svojih storitev obdelujejo osebne podatke, za katere skrbi njihov naročnik, osebne podatke obdelujejo v imenu naročnika in so zato njegovi obdelovalci.

Razmerje z upravljavcem glede obdelave osebnih podatkov mora opredeljevati pogodba o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Več o pogodbeni obdelavi najdete v Smernicah Informacijskega pooblaščenca o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov.