1. Obdelava osebnih podatkov za računovodske servise

Računovodski servisi obdelujejo osebne podatke v imenu naročnika računovodskih storitev, npr. obračun plač zaposlenih. Izvajajo storitev, ki bi jo sicer naročnik lahko izvedel sam, vendar se zaradi učinkovitosti in smotrnosti svojega poslovanja odloči to dejavnost prenesti na zunanjega izvajalca. Računovodski servisi torej nastopajo v imenu naročnika in so zato njegovi obdelovalci. Razmerje z naročnikom glede obdelave osebnih podatkov mora opredeljevati pogodba o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Več o pogodbeni obdelavi najdete v Smernicah Informacijskega pooblaščenca o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov.