Osnovne varnostne kontrole

1. Poznavanje okolja, v katerem imamo osebne podatke

Vemo, kje (vse) se pri nas nahajajo osebni podatki in kdo ima do njih dostop.

Sprejeli smo politiko varovanja informacij (interni akt).

2. Dostop do sistema

Določeno imamo politiko gesel.

Posojanje gesel in uporaba skupinskih gesel je prepovedana.

Vsak zaposlen ima svoje geslo za posamezne sisteme, aplikacije .

Zaposlene smo podučili, kako si izbrati varna gesla.

Vsa gesla se redno menjujejo, najmanj na tri mesece.

Gesla niso krajša od 6 znakov.

Določeno je, kdo je odgovoren za posamezno zbirko osebnih podatkov.

Določeni so uporabniki, ki imajo pravico dostopa do posamezne zbirko osebnih podatkov.

Zagotavljamo osnovno sledljivost obdelave osebnih podatkov (vnosi, brisanje, spremembe podatkov).

3. Fizično in tehnično varovanje prostorov ter varovanje pred vplivi okolja

Dostop do poslovnih prostorov je nadzorovan.

Nepooblaščene osebe ne morejo nenadzorovano priti do osebnih podatkov.

Računalniki so zaklenjeni, ko ob njih niso prisotni zaposleni.

Omare in predali se zaklepajo, ko zaposleni niso prisotni.

Uporabljamo zaščito pred vplivi okolja (npr. protipožarni sistemi, javljalniki dima, povečane temperature, vdora vode).

4. Varovanje podatkov

Uporabljamo posodobljen protivirusni program.

Operacijski sistemi so posodobljeni.

Podatke redno varnostno kopiramo.

Preverili smo, ali iz varnostnih kopij lahko obnovimo izgubljene podatke.

Nosilce podatkov pred odpisom popolno izbrišemo.

Po e-pošti ne pošiljamo zdravstvenih in drugih občutljivih osebnih podatkov.

5. Človeški viri

Zaposleni poznajo določbe pravilnika o varnosti podatkov.

Zaposleni znajo prepoznati socialni inženiring. NAMIG – GLEJ SMERNICE

Zaposleni se držijo politike gesel.

Zaposleni se držijo politike čistega zaslona in čiste mize.

Z vsemi pogodbenimi obdelovalci imamo sklenjene pisne pogodbe .

Pisne pogodbe vsebujejo konkretne ukrepe, kako bodo varovali naše podatke

6. Stalno skrbimo za informacijsko varnost

Enkrat letno preverjamo naše varnostne ukrepe.

Ob pomanjkljivostih uvajamo nove ukrepe oz. prilagajamo obstoječe ukrepe.