Dan: 3. junija, 2020

Informacijski pooblaščenec na dan 2. obletnice uporabe GDPR Državnemu zboru posredoval letno poročilo za leto 2019

Tako v Sloveniji kot širše družbena dogajanja v letu 2019 dokazujejo, kako pomembno je učinkovito varstvo pravice dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov. Analiza dela Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) kaže, da na področju dostopa do informacij javnega značaja zlasti izstopa trend rasti pritožb zaradi molka organa (delež teh pritožb znaša kar […]