Kategorija: Vse

Obveščanje državljanov o začasni prepovedi javnega zbiranja preko SMS sporočil

Od četrtka 19. 3. 2020, ko so naročniki storitev mobilne telefonije pri slovenskih operaterjih prejeli sms sporočilo o začasni prepovedi javnega zbiranja, Informacijski pooblaščenec (IP) prejema vrsto vprašanj glede zakonitosti tovrstnega ravnanja oziroma prijav suma nezakonite obdelave osebnih podatkov naročnikov mobilne telefonije. IP je preveril zadevo in ugotovil, da sms sporočil ni pošiljala Vlada RS, […]

Evropski odbor za varstvo podatkov je 19. marca sprejel izjavo o obdelavi osebnih podatkov v času ukrepov proti virusu COVID-19

Evropski odbor za varstvo podatkov je 19. marca sprejel izjavo o obdelavi osebnih podatkov, do katere prihaja pri sprejemanju ukrepov v boju proti virusu COVID-19. V izjavi Odbor poudarja, da zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov) ne predstavlja ovire pri boju proti pandemiji, saj je v skupnem interesu […]

Nove smernice o pogodbeni obdelavi po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR)

Upravljavci osebnih podatkov pogosto zaupajo obdelavo osebnih podatkov zunanjim izvajalcem in najemajo storitve klicnih centrov, oglaševanja, hrambe, arhiviranja in uničenja podatkov, najemajo zunanje videonadzorne sisteme, računovodske servise ter številne druge storitve, ki jih zagotavljajo druga podjetja ali organizacije. Z vidika osebnih podatkov se to praviloma šteje za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov v imenu in za […]