Kategorija: GDPR

Dopustnost uporabe GPS sledilnih naprav pri zaposlenih

Lokacijski podatki prav gotovo predstavljajo eno od področij, kjer lahko uvajanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za obdelavo le-teh prinese številne koristi. Obenem lahko ugotovimo, da obdelava lokacijskih podatkov še ni zaživela v polni meri. Z njimi je mogoče locirati, slediti in nadzorovati objekte, živali in ljudi, možnih uporab lokacijskih podatkov pa je zelo veliko. Vse pogosteje […]

Priporočila glede skupnih upravljavcev

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) vsebuje nov koncept skupnih upravljavcev – gre za dva ali več upravljavcev, ki skupaj določijo namene in načine obdelave. Skupni upravljavci se v praksi pojavljajo v primerih skupnega zbiranja in uporabe osebnih podatkov, npr. skupne marketinške akcije, nagradne igre, promocijske aktivnosti, natečaji, skupni videonadzor vstopov v poslovne prostore z […]

Ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov

Upravljavci, ki stremite k odgovornemu ravnanju z osebnimi podatki, boste prepoznali ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA) kot enega ključnih konceptov v okviru načela odgovornosti in orodje, ki vam lahko učinkovito pomaga pri obvladovanju tveganj. Pripravili smo smernice, ki vam lahko pomagajo, da DPIA izvedete zakonsko skladno. Povezava do smernic s praktičnimi prikazi in […]

Nasveti za mala podjetja

Splošna uredba o varstvu podatkov predstavlja en sveženj predpisov za vsa podjetja, ki poslujejo v EU, neodvisno od sedeža podjetja. Kaj konkretno to pomeni za mala in srednja velika podjetja? Evropska komisija je pripravila pregleden in enostaven nabor nalog po ključnih področjih. Smernice Evropske komisije za mala podjetja

Nove smernice o pogodbeni obdelavi po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR)

Upravljavci osebnih podatkov pogosto zaupajo obdelavo osebnih podatkov zunanjim izvajalcem in najemajo storitve klicnih centrov, oglaševanja, hrambe, arhiviranja in uničenja podatkov, najemajo zunanje videonadzorne sisteme, računovodske servise ter številne druge storitve, ki jih zagotavljajo druga podjetja ali organizacije. Z vidika osebnih podatkov se to praviloma šteje za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov v imenu in za […]