Mesec: januar 2022

VIDEO PREDAVANJA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA

Na spletni strani strani Informacijskega pooblaščenca so dostopna video predavanja o varstvu osebnih podatkov, ki so nastala v okviru projketa iDecide: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/projekti/idecide

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Zaposleni smo v delovnem razmerju podvrženi pogostim obdelavam zelo različnihosebnih podatkov. Z razvojem tehnologije se brišejo meje med službenim in zasebnim življenjem, njena uporaba za namen nadzora nad delavci pa povečujejo tveganja za nezakonito in nesorazmerno obdelavo osebnih podatkov in s tem kratenje pravice do zasebnosti. Več v smernicah IP na to temo.