Dan: 11. januarja, 2022

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Zaposleni smo v delovnem razmerju podvrženi pogostim obdelavam zelo različnihosebnih podatkov. Z razvojem tehnologije se brišejo meje med službenim in zasebnim življenjem, njena uporaba za namen nadzora nad delavci pa povečujejo tveganja za nezakonito in nesorazmerno obdelavo osebnih podatkov in s tem kratenje pravice do zasebnosti. Več v smernicah IP na to temo.