Kategorija: Uncategorized

Epidemija ne sme biti razlog za ukinitev ustavnih pravic

Mnenje IP: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Informacijski pooblaščenec (IP) je danes Državnemu zboru posredoval mnenje[1] glede členov 103 in 104 predloga Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Zakon o interventnih ukrepih[2]),  s katerim se […]

Mnenje glede pošiljanja elektronskih bolniških listov po elektronski pošti

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje in sicer glede distribucije e-bolniških listov. Nam ministrstvu imate organizirano vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti z delovnega mesta, tako da te evidence za uslužbence posameznih notranje – organizacijskih enot (NOE) vodijo tajnice. Pred uvedbo e-bolniškega lista so uslužbenci prinašali bolniške […]

Mnenje glede pravne podlage za pridobivanje podatkov v zvezi s COVID-19

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje predvidene pomoči Instituta “Jožef Stefan” je Vladi RS ponudil pomoč pri vzpostavitvi začasnega informacijskega sistema, ki bo omogočal analizo neosebnih inanonimiziranih podatkov s področij zdravstvene dejavnosti finančno-ekonomskih tokov, elektronskih komunikacij, javnih služb, prometa, transporta in drugih dejavnosti, za katere se […]

Obdelava podatkov s strani izvajalcev medicine dela po ZVZD-1 v času epidemije virusa COVID-19

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje ali lahko, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zakonodajo s področja varstva pacientovih pravic, pooblaščeni izvajalci medicine dela podjetjem posredujejo sezname ogroženih delavcev zaradi epidemije COVID-19 in na kakšen način lahko to storijo. Kot navajate, v trenutni situaciji ni mogoče, da bi opravili […]

Mnenje glede on-line psihoterapevtske terapije

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje in sicer kot pojasnjujete zaradi korona virusa prehajajo psihološke in psihoterapevtske storitve na telekomunikacijska orodja. V okviru Društva psihologov Slovenije pripravljate smernice, ki jih želite čim prej posredovati strokovnjakom. Pri tem vas zanima, kaj bi v slovenskem prostoru predlagali kot […]

Sporočilo za javnost glede obdelave osebnih podatkov preko neodvisne spletne strani za zbiranje in prikazovanje podatkov o okužbi Covid-19 v Sloveniji https://covid-19-stats.si/ (COVID-19 SAMOPOROČANJE)

Informacijski pooblaščenec (IP) je danes prejel več deset prijav in vprašanja posameznikov glede zakonitosti obdelave podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih posamezniki  sami vnašajo preko spletne strani https://covid-19-stats.si/ (t.i. COVID-19 SAMOPOROČANJE). Zbiranje podatkov preko te spletne strani je namenjeno predstavitvi osveženih in podrobnih statistik o zdravih, okuženih, samoizoliranih in ozdravljenih Slovencih na nivoju Slovenije, regije […]

Izjava EDPB o obdelavi osebnih podatkov v okviru izbruha virusa COVID-19 – Sprejeta 19. 3. 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo: Države, organizacije javnega in zasebnega sektorja po Evropi sprejemajo ukrepe za zajezitev in ublažitev posledic virusa COVID-19, pri čemer lahko prihaja do obdelave različnih vrst osebnih podatkov. Pravila s področja varstva osebnih podatkov (kot je Splošna uredba o varstvu podatkov) ne ovirajo sprejemanja ukrepov, potrebnih v […]

Obveščanje v primeru pojava virusa med učenci, zaposlenimi v šolah in vrtcih

Informacijski pooblaščenec (IP) prejema vprašanja izobraževalnih institucij glede obveznih ukrepov obveščanja, v primeru, ko so ravnatelji  obveščeni o potrjenih primerih virusa COVID-19 v teh institucijah (bodisi med zaposlenimi ali otroci, učenci, dijaki) v tednu, ko so izobraževalne institucije še delovale. S ciljem čim bolj učinkovitega obveščanja vseh, je IP Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport […]

Odgovorno ravnanje vseh je ključno v času virusne krize

Informacijski pooblaščenec (IP) prejema številna vprašanja povezana z varstvom osebnih podatkov pri ukrepih zoper širjenje bolezni, posredovanju podatkov o obolelih in ravnanju posameznih organizacij. Poudarjamo, da je v izjemnih situacijah, kar presoja v tovrstnih primerih medicinska stroka oziroma za to pristojne institucije (npr. epidemiološka služba NIJZ), lahko obdelava osebnih podatkov dopustna, če je to potrebno […]