Month: junij 2020

Mnenje IP glede postavitve termo kamer pred poslovalnice

Datum: 27.05.2020 Številka: 07121-1/2020/929 Vsebina: Definicija OP, Informiranje posameznika, Trgovinska dejavnost, Zdravstveni osebni podatki Pravni akt: Mnenje Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede postavitve termo kamer pred vaše poslovalnice (trgovine). Merjenje temperature bi ponudili le kot možnost, ki jo lahko posameznik izkoristi ali pa ne. Posameznik, ki si temperature ne […]

Mnenje IP glede zbiranja izjav o nezmožnosti za delo zaradi pripadanja rizični skupini delavcev

Datum: 18.05.2020 Številka: 07120-1/2020/359 Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage Pravni akt: Mnenje Na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste naslovili dopis, v katerem navajate, da ste zaposleni na eni izmed osnovnih šol v zvezi s ponovno vzpostavitvijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih zavoda v času izvajanja odrejenih ukrepov, zaradi zajezitve in obvladovanja  epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) dobili v podpis izjavo o tem, ali po svojem […]

Informacijski pooblaščenec na dan 2. obletnice uporabe GDPR Državnemu zboru posredoval letno poročilo za leto 2019

Tako v Sloveniji kot širše družbena dogajanja v letu 2019 dokazujejo, kako pomembno je učinkovito varstvo pravice dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov. Analiza dela Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) kaže, da na področju dostopa do informacij javnega značaja zlasti izstopa trend rasti pritožb zaradi molka organa (delež teh pritožb znaša kar […]