Mnenje IP glede postavitve termo kamer pred poslovalnice - Upravljavec.si


  • 9 junija, 2020

Datum: 27.05.2020

Številka: 07121-1/2020/929

Vsebina: Definicija OP, Informiranje posameznika, Trgovinska dejavnost, Zdravstveni osebni podatki

Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede postavitve termo kamer pred vaše poslovalnice (trgovine). Merjenje temperature bi ponudili le kot možnost, ki jo lahko posameznik izkoristi ali pa ne. Posameznik, ki si temperature ne bi želel izmeriti, bi lahko v poslovalnico normalno vstopil mimo termo kamere. Termo kamera (v nadaljevanju naprava) podatkov o izmerjeni temperaturi posameznikov ne bi shranjevala (niti začasno). V kolikor bi naprava posamezniku izmerila povišano temperaturo, bi naprava le to sporočila izključno posamezniku (s priporočilom o nadaljnjih ukrepih). Namen takšnega merjenja je izključno preventivno delovanje, usmerjeno k posamezniku. Namen merjenja temperature v konkretnem primeru torej ni identifikacija osebe s povišano temperaturo. Prosite nas za stališče o tem, ali bi šlo v opisanem primeru za obdelovanje osebnih podatkov in v kolikor gre za obdelovanje, ali lahko merjenje temperature s termo kamerami, opcijsko ponudite vašim kupcem. 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Kot smo že pojasnili v sporočilu za javnost izvajanje tovrstnih ukrepov implicira obdelavo osebnih podatkov ter da je za to potrebno upoštevati določbe zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, ker je namen merjenja temperature usmerjen proti določenemu posamezniku. Seveda pa je lahko tovrstna obdelava bolj ali manj intenzivna in invazivna ter ima posledično z vidika tistega, ki takšen sistem omogoča, različne implikacije glede varstva osebnih podatkov. Sistem, kot ste si ga zamislili, kjer je merjenje temperature prostovoljna izbira posameznika in kjer se rezultati pokažejo samo njemu, prav gotovo sodi med zasebnosti prijaznejše rešitve, saj pri tem, če se podatki ne hranijo in jih niti pravna oseba, niti kdo tretji   ne vidi, ne nastaja zbirka osebnih podatkov in jih pravna oseba niti ne obdeluje. Če sistem deluje tako, kot ste ga opisali, bi ga lahko primerjali z uporabo običajnih termometrov, ki bi bili namenjeni uporabi obiskovalcem na prostovoljni osnovi in kjer bi samo obiskovalci videli svoj rezultat, zraven pa bi bila navodila, kako ukrepati v primeru povišane temperature. Opozarjamo pa, da je pomembno, da je izmerjena temperatura dejansko vidna samo posamezniku in ne drugim obiskovalcem, ki se takrat nahajajo v bližini, kar verjetno terja ustrezne tehnične in organizacijske prilagoditve.  

Zavoljo transparentnosti do vaših obiskovalcev in ustreznega razumevanja menimo, da bi bilo obiskovalce vedno potrebno  natančno informirati, kako sistem deluje in čemu je namenjen ter tudi pojasniti pomembne vidike delovanja, kot to, da sistem ne hrani podatkov, da je uporaba prostovoljna in ne obvezna ter da so rezultati vidni samo posamezniku. Če bi sistem deloval tako, da se z osebnimi podatki obiskovalcev sploh ne seznanite niti jih ne hranite, temveč so ves čas dostopni oziroma vidni zgolj in samo temu posamezniku, potem z vidika zakonodaje o varstvu osebnih podatkov formalno nimate dolžnosti, vseeno pa priporočamo transparentnost do vaših strank zavoljo boljšega razumevanja in zaupanja.

Opozarjamo, da bi drugačen način delovanja lahko imel drugačne implikacije z vidika dolžnosti o varstvu osebnih podatkov in da se v tem mnenju ne spuščamo v natančnost in učinkovitost tovrstnega merjenja v primerjavi z drugimi možnimi načini, glede same smiselnosti merjenja temperature oseb v konkretnih okoliščinah pa je to,  kot smo izpostavili v sporočilu za javnost,  vprašanje za zdravstveno stroko.

Aktualna mnenja in stališča IP v zvezi z varstvom osebnih podatkov v času epidemije koronavirusa (COVID-19) so dostopna na spletni strani: https://www.ip-rs.si/index.php?id=897. Do iskalnika mnenj, kjer so javno objavljena vsa mnenja IP, pa lahko dostopate prek povezave: https://www.ip-rs.si/vop/.