Avtor: Darko Mohar

VIDEO PREDAVANJA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA

Na spletni strani strani Informacijskega pooblaščenca so dostopna video predavanja o varstvu osebnih podatkov, ki so nastala v okviru projketa iDecide: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/projekti/idecide

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Zaposleni smo v delovnem razmerju podvrženi pogostim obdelavam zelo različnihosebnih podatkov. Z razvojem tehnologije se brišejo meje med službenim in zasebnim življenjem, njena uporaba za namen nadzora nad delavci pa povečujejo tveganja za nezakonito in nesorazmerno obdelavo osebnih podatkov in s tem kratenje pravice do zasebnosti. Več v smernicah IP na to temo.

O ukrepih za preprečevanje širjenja Covid-19 mora presojati medicinska stroka

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) prejema številna vprašanja posameznikov in delodajalcev, ki so znašli v negotovosti zaradi – s strani Vlade RS napovedanega ukrepa – obveznega merjenja temperature zaposlenih in obiskovalcev. IP nujnosti in smiselnosti tega predloga in napovedanega ukrepa Vlade RS ne more komentirati z vidika presoje medicinske stroke o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja […]

NOVA INFOGRAFIKA: GDPR NA KRATKO

Za lažje razumevanje ključnih pravic in obveznosti po Splošni uredbi o varstvu podatkov (ang. GDPR; v nadaljevanju: Splošna uredba), je Informacijski pooblaščenec za vse uporabnike pripravil grafični prikaz ureditve varstva osebnih podatkov. Infografika je shematično kazalo pravic in obveznosti Splošne uredbe, prek katerega uporabnik s klikom dostopa do podrobnejših pojasnil oziroma gradiv.  Infografika bo pri […]

MNENJE IP: POIZVEDOVANJE GLEDE DOPUSTOVANJA ZAPOSLENIH

Datum: 30.07.2020 Številka: 07121-1/2020/1180 Vsebina: Delovna razmerja, Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Pravni akt: Mnenje Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje – ali sme delodajalec zaradi preprečevanja vnosa novega koronavirusa (SARS-CoV-2) v podjetje, po vračilu delavcev z dopustov v tujini: napotiti zaposlenega na obvezno testiranje (stroške bi kril delodajalec)? od zaposlenega […]

MNENJE IP GLEDE NADZORA KARANTENE S STRANI DELODAJALCA

Datum: 24.07.2020 Številka: 07121-1/2020/1159 Vsebina: Delovna razmerja, Zdravstveni osebni podatki Pravni akt: Mnenje Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 29. 6. 2020 prejeli vaše vprašanje o tem, ali lahko podjetje – delodajalec izvaja nadzor izvajanja karantene, ki je bila odrejena njihovim delavcem (zlasti tistim iz Srbije, BiH in Kosova). Kontrolo bi izvajali varnostniki v podjetju. […]

Aplikacija za sledenje stikom bi morala biti prostovoljna, pravne podlage pa izrecno opredeljene

Informacijski pooblaščenec prejema veliko število vprašanj glede danes predstavljenih načrtov za uvedbo mobilne aplikacije za sledenje stikom. S strani predlagatelja sicer nismo bili seznanjeni z besedilom predloga zakona, zato naš odgovor temelji le na pojasnilih, ki so bila glede aplikacije do sedaj javno objavljena. Kot že poudarjeno, Informacijski pooblaščenec razume pričakovanja glede aplikacij v smislu […]

Predlog zakona glede aplikacija za sledenje kontaktov

Informacijski pooblaščenec je bil prek medijev obveščen o predlogu zakona, s katerim naj bi se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določala vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona naj bi določal, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, […]

Mnenje IP glede postavitve termo kamer pred poslovalnice

Datum: 27.05.2020 Številka: 07121-1/2020/929 Vsebina: Definicija OP, Informiranje posameznika, Trgovinska dejavnost, Zdravstveni osebni podatki Pravni akt: Mnenje Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede postavitve termo kamer pred vaše poslovalnice (trgovine). Merjenje temperature bi ponudili le kot možnost, ki jo lahko posameznik izkoristi ali pa ne. Posameznik, ki si temperature ne […]

Mnenje IP glede zbiranja izjav o nezmožnosti za delo zaradi pripadanja rizični skupini delavcev

Datum: 18.05.2020 Številka: 07120-1/2020/359 Vsebina: Delovna razmerja, Posebne vrste, Pravne podlage Pravni akt: Mnenje Na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste naslovili dopis, v katerem navajate, da ste zaposleni na eni izmed osnovnih šol v zvezi s ponovno vzpostavitvijo izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih zavoda v času izvajanja odrejenih ukrepov, zaradi zajezitve in obvladovanja  epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) dobili v podpis izjavo o tem, ali po svojem […]