Priporočila glede skupnih upravljavcev


  • 28 februarja, 2019

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) vsebuje nov koncept skupnih upravljavcev – gre za dva ali več upravljavcev, ki skupaj določijo namene in načine obdelave. Skupni upravljavci se v praksi pojavljajo v primerih skupnega zbiranja in uporabe osebnih podatkov, npr. skupne marketinške akcije, nagradne igre, promocijske aktivnosti, natečaji, skupni videonadzor vstopov v poslovne prostore z več lastniki in najemniki, skupne informacijske baze in spletne platforme.

Splošna uredba v takšnih primerih zahteva sklenitev medsebojnega dogovora, v katerem se določijo dolžnosti vsakega od upravljavcev, zlasti v zvezi z uresničevanjem pravic posameznika. Posameznik mora biti obveščen, komu vse zaupa osebne podatke, katere osebne podatke in za katere namene ter kakšne so njegove pravice.

V pomoč upravljavcem pri urejanju tovrstnih obdelav je Informacijski pooblaščenec izdal priporočila:

Priporočila Informacijskega pooblaščenca glede skupnih upravljavcev