Zadnje novice - Page 4 of 7

Epidemija ne sme biti razlog za ukinitev ustavnih pravic

Mnenje IP: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Informacijski pooblaščenec (IP) je danes Državnemu zboru posredoval mnenje[1] glede členov 103 in 104 predloga Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Zakon o interventnih ukrepih[2]),  s katerim se […]

Preberite več

Mnenje glede pošiljanja elektronskih bolniških listov po elektronski pošti

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje in sicer glede distribucije e-bolniških listov. Nam ministrstvu imate organizirano vodenje evidence prisotnosti in odsotnosti z delovnega mesta, tako da te evidence za uslužbence posameznih notranje – organizacijskih enot (NOE) vodijo tajnice. Pred uvedbo e-bolniškega lista so uslužbenci prinašali bolniške […]

Preberite več

Mnenje glede pravne podlage za pridobivanje podatkov v zvezi s COVID-19

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje predvidene pomoči Instituta “Jožef Stefan” je Vladi RS ponudil pomoč pri vzpostavitvi začasnega informacijskega sistema, ki bo omogočal analizo neosebnih inanonimiziranih podatkov s področij zdravstvene dejavnosti finančno-ekonomskih tokov, elektronskih komunikacij, javnih služb, prometa, transporta in drugih dejavnosti, za katere se […]

Preberite več

Obdelava podatkov s strani izvajalcev medicine dela po ZVZD-1 v času epidemije virusa COVID-19

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje ali lahko, skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zakonodajo s področja varstva pacientovih pravic, pooblaščeni izvajalci medicine dela podjetjem posredujejo sezname ogroženih delavcev zaradi epidemije COVID-19 in na kakšen način lahko to storijo. Kot navajate, v trenutni situaciji ni mogoče, da bi opravili […]

Preberite več

Mnenje glede on-line psihoterapevtske terapije

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje in sicer kot pojasnjujete zaradi korona virusa prehajajo psihološke in psihoterapevtske storitve na telekomunikacijska orodja. V okviru Društva psihologov Slovenije pripravljate smernice, ki jih želite čim prej posredovati strokovnjakom. Pri tem vas zanima, kaj bi v slovenskem prostoru predlagali kot […]

Preberite več

Sporočilo za javnost glede obdelave osebnih podatkov preko neodvisne spletne strani za zbiranje in prikazovanje podatkov o okužbi Covid-19 v Sloveniji https://covid-19-stats.si/ (COVID-19 SAMOPOROČANJE)

Informacijski pooblaščenec (IP) je danes prejel več deset prijav in vprašanja posameznikov glede zakonitosti obdelave podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih posamezniki  sami vnašajo preko spletne strani https://covid-19-stats.si/ (t.i. COVID-19 SAMOPOROČANJE). Zbiranje podatkov preko te spletne strani je namenjeno predstavitvi osveženih in podrobnih statistik o zdravih, okuženih, samoizoliranih in ozdravljenih Slovencih na nivoju Slovenije, regije […]

Preberite več

Izjava EDPB o obdelavi osebnih podatkov v okviru izbruha virusa COVID-19 – Sprejeta 19. 3. 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo: Države, organizacije javnega in zasebnega sektorja po Evropi sprejemajo ukrepe za zajezitev in ublažitev posledic virusa COVID-19, pri čemer lahko prihaja do obdelave različnih vrst osebnih podatkov. Pravila s področja varstva osebnih podatkov (kot je Splošna uredba o varstvu podatkov) ne ovirajo sprejemanja ukrepov, potrebnih v […]

Preberite več

Obveščanje državljanov o začasni prepovedi javnega zbiranja preko SMS sporočil

Od četrtka 19. 3. 2020, ko so naročniki storitev mobilne telefonije pri slovenskih operaterjih prejeli sms sporočilo o začasni prepovedi javnega zbiranja, Informacijski pooblaščenec (IP) prejema vrsto vprašanj glede zakonitosti tovrstnega ravnanja oziroma prijav suma nezakonite obdelave osebnih podatkov naročnikov mobilne telefonije. IP je preveril zadevo in ugotovil, da sms sporočil ni pošiljala Vlada RS, […]

Preberite več

Evropski odbor za varstvo podatkov je 19. marca sprejel izjavo o obdelavi osebnih podatkov v času ukrepov proti virusu COVID-19

Evropski odbor za varstvo podatkov je 19. marca sprejel izjavo o obdelavi osebnih podatkov, do katere prihaja pri sprejemanju ukrepov v boju proti virusu COVID-19. V izjavi Odbor poudarja, da zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov) ne predstavlja ovire pri boju proti pandemiji, saj je v skupnem interesu […]

Preberite več