Avtor: admin

Smernice o preverjanju PCT pogojev

Pri preverjanju, ali posameznik izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoji) pride do obdelave osebnih podatkov v zvezi z zdravjem. Ti podatki so zaradi svoje občutljive narave po zakonodaji posebej zaščiteni. Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da mora vsak upravljavec za zakonito obdelavo osebnih podatkov vedno imeti pravno podlago. To velja tudi za […]

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC PONOVNO OPOZARJA NA NEUSTREZNE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE APLIKACIJE COVID

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo oceno učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov za aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z virusom COVID-19 (aplikacija »COVID«), ki naj ne bi temeljila na sprejetem ZIUPDV. Informacijski pooblaščenec (IP) v mnenju na predloženo oceno učinkov ponovno opozarja, da resnih pomanjkljivosti zakona in tveganj, ki iz tega […]

Sporočilo za javnost glede obdelave osebnih podatkov preko neodvisne spletne strani za zbiranje in prikazovanje podatkov o okužbi Covid-19 v Sloveniji https://covid-19-stats.si/ (COVID-19 SAMOPOROČANJE)

Informacijski pooblaščenec (IP) je danes prejel več deset prijav in vprašanja posameznikov glede zakonitosti obdelave podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih posamezniki  sami vnašajo preko spletne strani https://covid-19-stats.si/ (t.i. COVID-19 SAMOPOROČANJE). Zbiranje podatkov preko te spletne strani je namenjeno predstavitvi osveženih in podrobnih statistik o zdravih, okuženih, samoizoliranih in ozdravljenih Slovencih na nivoju Slovenije, regije […]

Izjava EDPB o obdelavi osebnih podatkov v okviru izbruha virusa COVID-19 – Sprejeta 19. 3. 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel naslednjo izjavo: Države, organizacije javnega in zasebnega sektorja po Evropi sprejemajo ukrepe za zajezitev in ublažitev posledic virusa COVID-19, pri čemer lahko prihaja do obdelave različnih vrst osebnih podatkov. Pravila s področja varstva osebnih podatkov (kot je Splošna uredba o varstvu podatkov) ne ovirajo sprejemanja ukrepov, potrebnih v […]

Obveščanje državljanov o začasni prepovedi javnega zbiranja preko SMS sporočil

Od četrtka 19. 3. 2020, ko so naročniki storitev mobilne telefonije pri slovenskih operaterjih prejeli sms sporočilo o začasni prepovedi javnega zbiranja, Informacijski pooblaščenec (IP) prejema vrsto vprašanj glede zakonitosti tovrstnega ravnanja oziroma prijav suma nezakonite obdelave osebnih podatkov naročnikov mobilne telefonije. IP je preveril zadevo in ugotovil, da sms sporočil ni pošiljala Vlada RS, […]

Evropski odbor za varstvo podatkov je 19. marca sprejel izjavo o obdelavi osebnih podatkov v času ukrepov proti virusu COVID-19

Evropski odbor za varstvo podatkov je 19. marca sprejel izjavo o obdelavi osebnih podatkov, do katere prihaja pri sprejemanju ukrepov v boju proti virusu COVID-19. V izjavi Odbor poudarja, da zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov) ne predstavlja ovire pri boju proti pandemiji, saj je v skupnem interesu […]

Seminarja v Kopru in Mariboru

Informacijski pooblaščenec v sklopu evropskega projekta RAPiD.Si nadaljuje z brezplačnimi seminarji o reformi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov ter o ključnih dolžnostih podjetij po Splošni uredbi o varstvu podatkov (ang. kratica GDPR). V mesecu februarju bosta izvedena dva seminarja, in sicer 4. marca v Kopru ter 4. marca v Mariboru. Seminarja sta namenjena predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem.  4. marec 2020 – Koper V […]

Nove smernice o pogodbeni obdelavi po Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR)

Upravljavci osebnih podatkov pogosto zaupajo obdelavo osebnih podatkov zunanjim izvajalcem in najemajo storitve klicnih centrov, oglaševanja, hrambe, arhiviranja in uničenja podatkov, najemajo zunanje videonadzorne sisteme, računovodske servise ter številne druge storitve, ki jih zagotavljajo druga podjetja ali organizacije. Z vidika osebnih podatkov se to praviloma šteje za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov v imenu in za […]