Izvajanje 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji - Upravljavec.si


  • 7 aprila, 2020

Informacijski pooblaščenec je na Vlado Republike Slovenije naslovil dopis v zvezi z izvajanjem 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Namreč IP prejema številna vprašanja in izraze zaskrbljenosti nevladnih organizacij in posameznikov o nejasnostih pri izvajanju navedenega člena. Dopis si lahko preberete na spletni strani: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Dopisi/Dopis_Vlada_izvajanje_odloka_glede_nakupovanja_starejsih_in_ranljivih_skupin_02042020.pdf.