Ob dnevu varne rabe interneta: Naj bo internet varen in prijazen prostor za vse! - Upravljavec.si


  • 11 februarja, 2020

Danes v več kot 140 državah iz celega sveta obeležujemo dan varne rabe interneta – letos pod sloganom »Skupaj za prijaznejši internet«. V okviru februarja – meseca varne rabe interneta bodo širom sveta organizirani številni dogodki z namenom spodbujanja vseh deležnikov k ustvarjanju prijaznejšega interneta za vse, še posebej za najmlajše uporabnike. Ker je izobraževanje pomemben ključ do boljšega in prijaznejšega interneta, Informacijski pooblaščenec (IP) že vrsto let aktivno pristopa k ozaveščanju o varni rabi interneta. Tako bo tudi letos, saj je IP pričel z izvajanjem EU projekta iDecide, v okviru katerega bodo izvedene številne aktivnosti v smeri izobraževanja posameznikov o varstvu osebnih podatkov, tudi o varstvu osebnih podatkov na internetu.

Digitalne tehnologije nudijo številne nove možnosti za učenje, sodelovanje, ustvarjanje, vendar pa s seboj prinašajo tudi pasti, predvsem za najbolj ranljive uporabnike, kot so otroci, med drugim tudi pasti povezane z varstvom zasebnosti, kibernetskim trpinčenjem, širjenjem dezinformacij, izpostavljenosti potencialno škodljivim vsebinam in podobno. IP se kot aktiven član sveta SAFE.SI (www.safe.si) pridružuje sporočilu dneva varne rabe interneta – internet mora biti varen in prijazen prostor za vse, pomemben element tega pa je skrb za svoje osebne podatke in zasebnost, ter skrb in prijaznost do zasebnosti in pravic drugih na internetu.

IP bo letos in prihodnje leto svoje aktivnosti ozaveščanja posameznikov strnil pod okriljem EU projekta iDecide, katerega cilj je izobraževanje treh ciljnih skupin – starejših mladoletnikov (16- 18 let), starejših (nad 65 let) ter delovne populacije – o reformi zakonodajnega okvira s področja varstva osebnih podatkov in predvsem o temeljnih pravicah, ki jim jih zagotavlja zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov. Glavne dejavnosti projekta bodo tako vključevale:

  • Oblikovanje treh sklopov prosto dostopnih, tiskanih in elektronskih, izobraževalnih gradiv na temo novega okvira za varstvo osebnih podatkov, s posebnim poudarkom na pravicah, ki jih imajo posamezniki in možnostih njihovega uveljavljanja.
  • Izvedba šestih izobraževalnih seminarjev s področja varstva osebnih podatkov za srednješolske učitelje in strokovnjake s področja vzgoje, strokovnjake iz izobraževalnih zavodov za tretje življenjsko obdobje ter strokovnjake s področja sindikatov in delovnih združenj.
  • Vsakodnevna strokovna podpora širši javnosti in ciljnim skupinam s strani strokovnjakov na IP v obliki: brezplačnega telefonskega svetovanja, pisnega svetovanja, objave informacij in izobraževalnih gradiv na spletnih straneh IP ter izvedbe izobraževalnih predavanj na zunanjih dogodkih.

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

logotip projekta iDecide