Posodobljene Smernice EDPB o privolitvi - Upravljavec.si


  • 12 maja, 2020

Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljevanju: EDPB) je na svoji plenarni seji dne 6. 5. 2020 sprejel posodobljene Smernice o privolitvi. EDPB v uvodnem delu smernic poudari, da se je v praksi pokazala potreba po tem, da dodatno pojasni, kako je z veljavnostjo privolitve posameznika pri uporabi t.i. piškotnih zidov oziroma »cookie wall«, ter ali pomikanje po zaslonu lahko predstavlja nedvoumno voljo posameznika.

Smernicam je bil tako dodan nov primer, iz katerega jasno izhaja, da privolitev, ki je pridobljena na način, da se uporabniku onemogoča dostop do vsebine in storitev na določenem spletnem mestu, dokler se slednji ne strinjanja z vsemi piškotki, ne predstavlja prostovoljne privolitve. Prostovoljna privolitev pomeni, da je dostop do storitev in funkcionalnosti nepogojen z uporabnikovim strinjanjem s shranjevanjem podatkov ali pridobivanjem dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi tega uporabnika. Privolitev mora biti dana svobodno, kar pomeni, da ima posameznik resnično izbiro.

EDPB je z novim primerom v smernicah tudi pojasnil, da dejanje uporabnika kot je pomikanje po spletni strani ali drsenje po zaslonu (t.i. “scrolling” in “swiping”) nikakor ne more biti razumljeno kot veljavna privolitev. Namreč takšno dejanje ne zadošča zahtevi po jasnem pritrdilnem ravnanju in posledično po nedvoumni privolitvi.

V preostalem delu so smernice ostale nespremenjene. Do smernic lahko dostopate prek spletne strani EDPB (za zdaj le v angleškem jeziku): https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf.

dekorativna slika