Prenovljene smernice o uporabi GPS sledilnih naprav - Upravljavec.si


  • 7 januarja, 2020

Informacijski pooblaščenec že vrsto let opaža trend naraščanja uporabe sledilnih naprav, predvsem na osnovi GPS (Global Positioning System), ki sodi med najbolj uveljavljene tehnologije za pozicioniranje, sledenje in nadzor oseb, predmetov in vozil. Prve smernice o varstvu osebnih podatkov pri uporabi GPS sistemov smo izdali že leta 2015, konec leta 2019 pa smo jih posodobili, da bi jih prilagodili novemu evropskemu okviru varstva osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR) ter dodali nove izkušnje iz prakse pri uvajanju GPS tehnologij.

Lociranje vozil in ljudi neizogibno pomeni obdelavo osebnih podatkov, zakonodaja pa uporabe GPS sistemov izrecno ne ureja, zato v smernicah pojasnimo, na kaj je treba biti pozoren in kako uporabljati GPS naprave na način, ki je skladen z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. V smernicah najdete tudi uporaben hitri vodič ter številne primere, s pomočjo katerih je mogoče oceniti, ali bi bila uporaba GPS sistema sorazmerna in zakonita.

Smernice so na voljo na povezavi: https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/uporaba-gps-sledilnih-naprav-in-varstvo-osebnih-podatkov