Varstvo osebnih podatkov in Brexit - Upravljavec.si


  • 6 februarja, 2020

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je z 31. januarjem 2020 izstopilo iz EU območja in torej ni več država članica EU, kar pa na področje varstva osebnih podatkov (zaenkrat) še ne prinaša nobenih sprememb. Pričelo je namreč teči t.i. prehodno obdobje, in sicer do konca leta 2020, ko za Združeno kraljestvo še naprej velja Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). To tudi pomeni, da za prenose podatkov med EU in Združenim kraljestvom do takrat ni nobenih sprememb.

Kakšen bo dogovor po izteku prehodnega obdobja (lahko da bo prehodno obdobje tudi še podaljšano), zaenkrat še ni znano. V primeru, da bo po izteku prehodnega obdobja Združeno kraljestvo dobilo položaj tretje države (enako kot vse ostale države izven EU in Evropskega gospodarskega prostora – EGP), je IP za organizacije in podjetja, ki prenašajo osebne podatke v Združeno kraljestvo, že pripravil posebna navodila, ki so dostopna tu: https://www.ip-rs.si/novice/prenos-osebnih-podatkov-v-zdruzeno-kraljestvo-v-primeru-brexita-brez-dogovora-1110/.

Več praktičnih informacij o prenosu osebnih podatkov v Združeno kraljestvo je na voljo tudi v prenovljenih smernicah nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov Združenega kraljestva glede »Brexita«: https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-brexit/.

Organizacijam in podjetjem, ki prenašajo osebne podatke v Združeno kraljestvo, svetujemo pozorno spremljanje novosti na tem področju.