Zadnje novice - Page 2 of 7

Informacijski pooblaščenec na dan 2. obletnice uporabe GDPR Državnemu zboru posredoval letno poročilo za leto 2019

Tako v Sloveniji kot širše družbena dogajanja v letu 2019 dokazujejo, kako pomembno je učinkovito varstvo pravice dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov. Analiza dela Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) kaže, da na področju dostopa do informacij javnega značaja zlasti izstopa trend rasti pritožb zaradi molka organa (delež teh pritožb znaša kar […]

Preberite več

Previdno pri uvajanju termokamer in merjenju telesne temperature posameznikov

Informacijski pooblaščenec (IP) v zadnjem času opaža povečano oglaševanje termo kamer, ki se predstavljajo kot učinkovito preventivno orodje zoper širitev okužbe z novim koronavirusom. Proizvajalci tovrstnih sistemov navajajo, da lahko na ta način podjetja pri posameznikih, kjer termalna kamera odkrije povišano telesno temperaturo, nadalje ukrepajo in tako zajezijo morebitno širitev okužbe v podjetju. Sisteme oglašujejo, […]

Preberite več

Informacijski pooblaščenec je Ministrstvo za infrastrukturo opozoril na nujnost spoštovanja načel varstva osebnih podatkov pri uvajanju e – cestninjenja

Glede na objave v medijih, naj bi v Sloveniji decembra 2021 začel delovati sistem elektronskega cestninjenja za osebna vozila in sicer na obstoječi infrastrukturi za tovorna vozila, torej z uporabo cestninskih nadzornih portalov. Informacijski pooblaščenec (IP) že več kot deset let spremlja področje elektronskega cestninjenja  vozil. Ker bo v predvidenem sistemu udeležena večina osebnih vozil, […]

Preberite več

Mnenje IP glede merjenja telesne temperature pri vstopu v banko

Datum: 13.05.2020 Številka: 07121-1/2020/835 Vsebina: Bančništvo, Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov , Pravne podlage, Zdravstveni osebni podatki Pravni akt: Mnenje Na e-naslov Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste posredovali e-sporočilo z vsebino o tem, da razmišljate o možnosti uvedbe merjenja telesne temperature zaposlenih in strank, ki vstopijo v poslovne prostore (tudi poslovalnice) banke. […]

Preberite več

Posodobljene Smernice EDPB o privolitvi

Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljevanju: EDPB) je na svoji plenarni seji dne 6. 5. 2020 sprejel posodobljene Smernice o privolitvi. EDPB v uvodnem delu smernic poudari, da se je v praksi pokazala potreba po tem, da dodatno pojasni, kako je z veljavnostjo privolitve posameznika pri uporabi t.i. piškotnih zidov oziroma »cookie wall«, ter […]

Preberite več

Mnenje IP v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri uporabi aplikacije za spremljanje dela na domu s strani delodajalca

Datum: 22.04.2020 Številka: 07121-1/2020/519 Vsebina: Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Pravne podlage Pravni akt: Mnenje Na Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP) ste se obrnili z vprašanjem v zvezi zbiranjem osebnih podatkov zaposlenih, ki naj bi jih delodajalec med trajanjem vašega dela na domu, zbiral s pomočjo posebne aplikacije. Navedli ste, da vam je delodajalec v teh kriznih časih odredil delo […]

Preberite več

Mnenje IP glede zbiranja podatkov v zvezi s COVID-19 od zunanjih izvajalcev storitev

Datum: 21.04.2020 Številka: 07121-1/2020/674 Vsebina: Posebne vrste, Pravica do pozabe, Zdravstveni osebni podatki Pravni akt: Mnenje Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede zbiranja podatkov v zvezi s COVID-19. Navajate, da želi delodajalec vpeljati sistem, pri katerem bi evidentiral vse obiskovalce, ki so zunanji izvajalci storitev. Pojasnjujete, da je takšna evidenca sicer že vzpostavljena, […]

Preberite več

Identifikacija protestnikov na podlagi javno dostopnih fotografij

Na Informacijskega pooblaščenca (IP) se je danes obrnilo večje število novinarjev in posameznikov, ki so zasledili objavo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v zvezi z identifikacijo udeležencev shodov s pomočjo javno objavljenih fotografij. Policija glede na zelo široka pooblastila, ki ji jih določa že sam Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko uporablja med […]

Preberite več

ODPRTO PISMO

Informacijski pooblaščenec z zaskrbljenostjo spremlja ukrepe Vlade RS in zakonodajalca pri zmanjševanju obsega pravic posameznikov v okviru obvladovanja epidemije v Sloveniji, zlasti pravice do zasebnosti. Informacijski pooblaščenec je zato na predsednika Vlade RS, ministre ter poslance Državnega zbora RS naslovil odprto pismo, v katerem je opozoril na zaskrbljujoče težnje po nesorazmerni krepitvi represivnih organov. Preberite […]

Preberite več

Mnenje IP glede obdelave osebnih podatkov in poročanja učiteljev ter vodenja evidenc o izvedbi pouka in pomoči učencem na daljavo

Datum: 17.04.2020 Številka: 07121-1/2020/638 Vsebina: Delovna razmerja, Informiranje posameznika, Pravne podlage, Šolstvo, Zavarovanje osebnih podatkov Pravni akt: Mnenje Zahvaljujemo se vam za vaša vprašanja glede izvajanja dodatne strokovne pomoči na redni osnovni šoli in učnih ur za učence z odločbami ter vodenja evidenc v zvezi s tem o komunikaciji z učenci in njihovimi starši, ker naj bi bila taka navodila […]

Preberite več